Shortlist Zaanse Natuur- en Landschapsprijs

De Zaanstreek heeft prachtige natuur. Wie geniet er nou niet van het typerende Zaanse slagenlandschap? Heel veel organisaties en individuele vrijwilligers zetten zich er actief voor in om de Zaanse natuur en het Zaanse landschap zo mooi te houden.  De Bredenhofstichting wil deze vrijwilligers graag in het zonnetje zetten en waarderen voor hun grootse inzet. Daarom is de Zaanse Natuur en Landschapsprijs in het leven geroepen.

Individuele kanshebbers

Er is een categorie voor individuele vrijwilligers en voor organisaties. Tijdens het juryberaad zijn heel wat namen van personen over de tafel gegaan. Uiteindelijk zijn er vijf namen op de shortlist beland. In willekeurige volgorde zijn dit: Fred Roovers (deskundige biodiversiteit), Rob Koeman (vrijwilliger vogelwacht Polder Westzaan), Rolf Surink (coördinator vrijwilligers Stichting Kalverpolder), Rita Melk (voorzitter KMZ) en Bernard Ebbelaar (voorzitter Vogelwacht Zaanstreek).

Categorie: organisaties

Ook voor de categorie organisaties is lang gediscussieerd. Uiteindelijk is besloten om drie organisaties op de shortlist te plaatsen. Deze organisaties kunnen € 3500 winnen. Ze worden van tevoren gevraagd een bestedingsplan in te dienen. Waar willen ze het geld voor gebruiken? En wat levert dat de Zaanstreek dan op? De drie organisaties die op de shortlist zijn gekomen zijn: Stichting Kalverpolder, Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) en Stichting de Poelboerderij. De jury zal uiteindelijk, mede op basis van de door de organisaties ingediende bestedingsplannen, bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat.

Uitreiking

De bekendmaking én uitreiking vinden plaats tijdens de feestelijke natuurmarkt op zaterdag 2 oktober in de Bullekerk te Zaandam.