De Zaanse Natuur- en Landschapsprijs

Stichting Kalverpolder en Bernard Ebbelaar zijn winnaars van de eerste Zaanse Natuur en Landschapsprijs

Na afloop van de drukbezochte Zaanse Natuurmarkt op 2 oktober jl. in de Bullekerk is voor de eerste keer de Zaanse Natuur en Landschapsprijs uitgereikt aan de Stichting Kalverpolder en Bernard Ebbelaar. De Stichting Kalverpolder kreeg de prijs in de categorie ‘natuurorganisaties’ en Bernard Ebbelaar in de categorie ‘individuele vrijwilligers’. Lees meer >>>

2020-2021 – Eerste editie 

De Bredenhofstichting heeft besloten een tweejaarlijkse Natuur- en Landschapsprijs voor de Zaanstreek in het leven roepen. De eerste uitreiking zal nog dit jaar plaatsvinden en wel op 2 oktober a.s. in de Bullekerk te Zaandam.

De Prijs wordt toegekend als erkenning voor een bijzondere inzet voor de Zaanse natuur en/of het Zaanse landschap. 

Er zullen twee categorieën van prijswinnaars worden onderscheiden: een prijswinnaar in de categorie organisaties en een prijswinnaar in de categorie individuele personen (vrijwilligers of professionals). Kandidaten voor de prijs zijn in eerste instantie door de organisatoren van de Prijs genoemd, maar kunnen ook door het publiek worden aangedragen.

Alle kandidaten worden op de website van de Prijs aan het publiek voorgesteld. Uit de vermelde kandidaten wordt door een deskundige jury uit elk van de twee categorieën een drietal gegadigden voor de Prijs geselecteerd (de zgn. shortlist), van waaruit de uiteindelijke winnaars worden gekozen.

De Prijs omvat voor de categorie organisaties: een oorkonde en een bedrag van € 3.500 en zal naar de keus van de prijswinnaar besteed worden aan een Zaans natuur- of landschapsproject. De winnaar uit de categorie individuele personen ontvangt een erepenning en een oorkonde.

De Bredenhofstichting ondersteunt sinds 2006 projecten binnen de Zaanstreek die betrekking hebben op erfgoed, geschiedschrijving, de natuur en het landschap. De stichting heeft al meerdere projecten voor de Zaanse natuur en het landschap financieel gesteund.

Postadres:
Jury ZNL prijs
p/a Lagedijk 88
1544 BJ Zaandijk