De Zaanse Natuur- en Landschapsprijs

2020-2021 – Eerste editie 

De Bredenhofstichting heeft besloten een tweejaarlijkse Natuur- en Landschapsprijs voor de Zaanstreek in het leven roepen. De eerste uitreiking zal nog dit jaar plaatsvinden. De Prijs wordt toegekend als erkenning voor de bijzondere inzet voor de Zaanse natuur en/of het Zaanse landschap. Kandidaten uit drie categorieën komen voor de prijs in aanmerking, te weten, individuele vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Alle kandidaten op de lijst worden op de website van de Prijs aan het publiek voorgesteld. Kandidaten voor de lijst worden geselecteerd door een deskundige jury, maar kunnen ook door het publiek worden aangedragen.

De Prijs omvat een bedrag van € 3.500 en zal naar de keus van de prijswinnaar besteed worden aan een Zaans natuur- of landschapsproject.

De Bredenhofstichting ondersteunt sinds 2006 projecten binnen de Zaanstreek die betrekking hebben op erfgoed, geschiedschrijving, de natuur en het landschap. De stichting heeft al meerdere projecten voor de Zaanse natuur en het landschap financieel gesteund.

Postadres:
Jury ZNL prijs
p/a Lagedijk 88
1544 BJ Zaandijk